Wednesday, March 2, 2011

MOHABBAT

MOHABBAT

Q.    Mohabbat ho jati hai ya karni parti hai????????

A.   Very simple..

Agar ladki khoobsurat hai to ho jati hai,

Agar amir hai to karni padti hai....

No comments:

Post a Comment

1